CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn như một khách truy cập trực tuyến vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Công ty TNHH phần mềm IFCA Việt Nam tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin do bạn cung cấp và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật riêng của chúng tôi dưới đây. Bạn có thể thay đổi các chi tiết của bạn bất cứ lúc nào bằng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email. Tất cả thông tin IFCA software Vietnam Co., Ltd nhận được từ khách hàng của mình được bảo vệ bởi máy chủ an toàn của chúng tôi. Chúng tôi bảo mật phần mềm máy chủ mã hóa tất cả các thông tin khách hàng trước khi chúng được gửi cho chúng tôi. Hơn nữa, tất cả dữ liệu khách hàng thu thập được bảo đảm chống sử dụng trái phép hoặc truy cập. Thông tin thẻ tín dụng không được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi nhận được và lưu trữ thông tin bạn nhập vào trang web của chúng tôi hoặc cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác bất cứ lúc nào. Bạn có thể cung cấp thông tin liên hệ cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email của bạn để cho phép chúng tôi gửi thông tin hoặc xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của bạn và chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin vào những thời gian khác, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn cung cấp phản hồi, hay liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ khách hàng hoặc truy vấn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho mục đích cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị trực tiếp, Cập nhật liên quan đến trang web và thông tin của chúng tôi dưới hình thức một bản tin. Điều này sẽ chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký hay đăng ký các ấn phẩm đó bằng cách đăng ký chi tiết của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên nếu bạn muốn ngừng nhận được bất kỳ thông tin như vậy, bạn có thể cho chúng tôi biết hoặc bằng email hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào và yêu cầu của bạn sẽ được gửi càng sớm càng tốt. Hồ sơ cá nhân và chi tiết công ty không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chi tiết chỉ được cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu, đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ bản quyền của công ty phần mềm IFCA Việt Nam, nhãn hiệu và các quyền hợp pháp khác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách truy cập trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin trên hoặc thông qua trang web này có thể nhận dạng cá nhân bạn. Ví dụ, chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn tình nguyện để chúng tôi trả lời các câu hỏi của khách truy cập và bình luận về chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để thư tin điện tử (dữ liệu cá nhân). Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các cách hợp lý để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn trong khi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi sẽ không cố ý chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Trong phạm vi mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu bên đó đã đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần chi tiết cụ thể. Bất kỳ thông tin phi cá nhân, liên lạc và tài liệu bạn gửi đến trang web này hoặc cho chúng tôi qua email, hoặc mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba mà không hứa hẹn về bảo mật, có thể được lưu giữ, sử dụng và tiết lộ bởi chúng tôi trên cơ sở không bảo mật. Chúng tôi được tự do sử dụng và sao chép bất kỳ thông tin nào như vậy một mình, và cho bất kỳ mục đích nào. Cụ thể, chúng tôi sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí thức hoặc kỹ thuật chứa trong thông tin như vậy cho bất kỳ mục đích, bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể theo thời gian cần phải tiết lộ một số thông tin, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn, để tuân thủ một yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như luật pháp, quy định, lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, đảm bảo, trong quá trình tố tụng pháp lý hoặc để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, công ty TNHH phần mềm IFCA Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty TNHH phần mềm IFCA Việt Nam, khách hàng hoặc bên thứ ba. Cuối cùng, nếu có sự thay đổi kiểm soát trong một trong các doanh nghiệp của chúng tôi (cho dù là bằng cách sáp nhập, bán hoặc bằng cách khác), hoặc bán hoặc chuyển giao tài sản của mình, thông tin khách hàng, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn, có thể được tiết lộ cho người mua tiềm năng theo thỏa thuận duy trì bảo mật Và cuối cùng chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin của bạn trong sự thành tâm và khi có yêu cầu của bất kỳ trường hợp trên.

BÊN THỨ BA

Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc thương lượng với thông tin cá nhân hoặc khách hàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chi tiết cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ những thông tin cần thiết theo yêu cầu của nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của công ty TNHH phần mềm IFCA Việt Nam, khách hàng hoặc bên thứ ba hoặc nếu luật pháp yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng trong một ý nghĩa chung mà không cần bất kỳ tham chiếu đến tên của bạn, thông tin của bạn để tạo ra thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng và để hỗ trợ nó trong cuộc họp nhu cầu của khách hàng nói chung. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi nhưng không cho bất kỳ việc sử dụng nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi phấn đấu để đảm bảo an ninh, tính toàn vẹn và sự riêng tư của thông tin cá nhân gửi đến trang web của chúng tôi, và định kỳ cập nhật các biện pháp an ninh của mình theo hướng của công nghệ hiện tại. LIÊN kết trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này có nghĩa là chỉ để thuận tiện cho bạn. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba không cấu thành tài trợ hoặc chứng thực hoặc phê duyệt các trang web này. Xin lưu ý rằng IFCA software Vietnam Co., Ltd không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi để được nhận thức, khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi, để đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và tất cả các trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi chúng tôi có kế hoạch đảm bảo chính sách bảo mật của chúng tôi vẫn còn hiện tại, chính sách này có thể thay đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của chúng tôi và tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải các sửa đổi trên trang web này. Vui lòng quay lại định kỳ để đánh giá chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm bất cứ lúc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ifcavn@ifca.com.vn và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 48 giờ.

Tp.HCM - Ngày 2020-09-18